Audyt RODO

Firma Logo Soft-Com Dudziak Sp. j. specjalizuje się w przeprowadzaniu na życzenie klienta audytów z zakresu między innymi:

 - bezpieczeństwa informacji

 - cyberbezpieczeństwa

 - bezpieczeństwa systemu i procesu monitoringu wizyjnego w zakresie       zgodności z wymaganiami RODO
 - PCI DSS
 - kodu źródłowego
 

Przeprowadzamy audyty zarówno wewnątrz danej organizacji jak i wśród firm zewnętrznych pracujących dla danej organizacji.

Firma świadczy usługi w zakresie przeprowadzania testów penetracyjnych, korzystając z narzędzi firmy AVET.

Firma prowadzi także szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

W swoim zespole posiadamy audytorów z wieloletnim doświadczeniem potwierdzonym przez:

Certyfikaty:

- Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych (CISA)

- ISO20000 Manager

- ITIL Professional

- Management of Risk Professional

- Informatyka Śledcza - Ekspert

- ISO 9000 Audytor Wewnętrzny

- NATO AQUAP - Audytor

- ISO 20000 Lead Auditor,

- OSCE, CCNA, CCENT, Acuneti

- Auditor wiodący systemu zarządzania jakością AQAP 2110:216 w tym ISO    9001:2015, ISO 20000, oraz ISO 27001.

- Uprawnienia Prince2

- Poświadczenie bezpieczeństwa do stopnia "POUFNE"

 

Kwalifikacje:

- CIO - 15 lat

- CSO - 11 lat

- Oficer Bezpieczeństwa Informacji - 11 lat

- Manager Ryzyka - 8 lat

- Zarządzanie zespołem (pow. 20 osób) - 10 lat

- Członek ISACA (Warsaw Chapter)

- Członek ISSA Polska

- Członek honorowy Stowarzyszenia Audytorów Finansowych (IIA Polska)

- Prelegent na międzynarodowych konferencjach: ISACA (6), ISSA (2),

- SEMAFOR (2), Advanced Threat Summit(2)
Ekspert Oceny Poziomu Bezpieczeństwa Systemów IT Wojskowej     Akademii  Technicznej 


zależności od potrzeb oferujemy usługi doradcze na etapie: • wstępnej analizy • poszukiwania dostawcy • w trakcie procesu wdrażania systemu • podczas odbioru systemu